تحقیق آنتی بیوتیک ها

تحقیق آنتی بیوتیک ها تحقیق آنتی بیوتیک ها

دسته : -علوم انسانی

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 5535 KB

تعداد صفحات : 104

بازدیدها : 244

برچسبها : دانلود تحقیق آنتی بیوتیک

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیق آنتی بیوتیک ها با فرمت پاورپوینت

معرفی و بخشهایی از متن تحقیق آنتی بیوتیک ها

تعریف آنتی بیوتیک:

ترکیبی که باعث مرگ و یا مانع رشد موقت میکرو ارگانیسم می شود که به طور طبیعی توسط بعضی میکرو ارگانسیمها تولید و یا به صورت نیمه صناعی و صناعی ساخته می شود.

اصطلاحات

آنتی بیوتیک وسیع الطیف (Broad Spectrum)

توانایی اثر بر باکترهای متنوع گرم مثبت و گرم منفی مانند تترا ساکلین ها و یا سفالوسپورین های نسل سوم و غیره...

آنتی بیوتیک طیف محدود (Narrow Spectrum)

معمولا بر روی طیف محدودی از باکتری موثر است مانند : پنیسلین G بر روی باکتری های گرم مثبتوداپسون برای درمان جذام

Bactericidal

سطحی از فعالیت آنتی بیوتیکی که باکتری را از بین ببرد که با MBC (Minimum Bactericidal Concentration) نشان داده می شود.

Bacteriostatic

سطحی از فعالیت آنتی بیوتیکی که باعث مهار رشد باکتری که با MIC (Minimum Inhibitory Concentration) نشان داده می شود.

...

آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی

آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی شامل:

- بتالاکتامها (انواع پنی سیلین ها، سفامایسن ها و سفالوسپورین ها)

- گلیکوپپتیدی (وانکومایسین، تئیکوپلانین، راموپلانین، ریستوستین)

- پلی پپتیدی (باسیتراسین)

-عوامل ضد سل (ایزونیازید، اتیونامید، اتامبوتول، سیکلوسرین)

- پنی سیلین ها

- خاصیت باکتریسیدال و محصول قارچ پنی سیلیوم نوتاتوم

- حاوی یک ساختمان اصلی به نام آمینو پنی سیلانیک اسید (حلقه تیازولیدین و یک حلقه بتا لاکتام (قسمت فعال آنتی بیوتیک)) که اگر به مولکول فوق (قسمت R) اسیدهای آلی متصل کنند پنی سیلین های نیمه صناعی (آمپی سیلین، آموکسی سیلین) تولید می شود.

- حلقه بتا لاکتام آنزیم های اتولیزین (آمیداز و ترانس پپتیداز) را فعال میکند که سبب لیزی دیواره سلولی یا ممانعت از تشکیل پیوندهای عرضی در رشته پپتیدوگلیکان می شود.

...

مکانیسم اثر آنتی بیوتیک ها در کلینیک

1- مهار سنتز دیواره سلولی

2- آسیب به غشای سیتوپلاسمی

3- مهارسنتز اسید نوکلئیک

4- مهار سنتز پروتئین

5- غیر فعال نمودن آنزیم های کلیدی متابولیک

فهرست بخشی از مطالب

کلیات آنتی بیوتیک

تعریف

اصطلاحات

خصوصیت یک آنتی بیوتیک

تاریخچه آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی

آنتی بیوتیک های موثر بر روی غشا سیتوپلاسمی

آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز اسید نوکلئیک

آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز پروتئین

آنتی بیوتیک های آنتی متابولیت

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید