مقاله فیزیک مدرن

مقاله فیزیک مدرن
رشته تحصیلی : فیزیک

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 27

حجم فایل (به کیلوبایت) : 8670

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

مقدمه :

فیزیک مدرن چیست ؟
     نارساییهای فیزیک کلاسیک، تقریبا همزمان با پیشرفتهای سریع آن ظاهر شد و چون دانشمندان با تئوریهای موجود نتوانستند این اشکالات را برطرف کنند به جستجوی کشف علت برآمدند و سرانجام با ابداع تئوریهای جدید ، فیزیک مدرن را پی افکندند اساس فیزیک مدرن بر تئوری نسبیت و تئوری کوانتمی قرار دارد .
...
واپاشی پرتوزا
     اغلب ایزوتوپها ناپایدارند ؛ اینها از طریق واکنشهای هسته ای خودبخود وا می پاشد . و به ایزوتوپهای پایدارتر دیگری تبدیل می شوند . ایزوتوپهای ناپایدار پرتوزا هستند ، یعنی ، واکنش های هسته ای خود بخود آنها با گسیل پرتوهای  ، پرتوهای  یا پرتو های  همراه است پرتوهای  عبارتند از ذرات آلفای
 ( هسته He4 ) پر انرژی  ، پرتوهای  الکترونها و پاد الکترونهای پر انرژی ، و پرتو های  فوتونهای پرانرژی اند . و پرتو زایی در سال 1896 توسط بکرل کشف شد .
...
فیزیک چیست
مقدمه
ساختار هسته ای
ایزوتوپها
اندازه و شکل هسته
نیروی « قوی »
تشدید مغناطیسی هسته NMR
تبدیل های هسته ای
واپاشی پرتوزا
واپاشی آلفا
واکنش های هسته ای انرژی – پایین ؛ هسته مرکب
شکافت
واکنش های زنجیره ای
همجوشی هسته ای
خلاصه
منابع و مأخذ