پروژه اصول کار و قرارداد سیستم حقوق دستمزد و بررسی شركت فرش آزادگان

پروژه اصول کار و قرارداد سیستم حقوق دستمزد و بررسی شركت فرش آزادگان
رشته تحصیلی : plan پلان

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 70

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1043

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مطالب اصلی فایل به شرح زیر است:

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

فصل دوم

مبحث اول : قرارداد کار:

مبحث دوم - تعلیق قراردادکار

مبحث سوم خاتمه قراردادکار

مبحث چهارم جبران خسارات از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

فصل سوم

شرایط کار:

مبحث اول :حق السعی

مبحث دوم : مدت

مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی ها

مبحث چهارم : شرایط کار زنان:

مبحث پنجم: شرایط کار نوجوانان :

سیستم حقوق و دستمزد شركت فرش آزادگان:

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد :

ثبت اطلاعات پایه در نرم افزار:

وضعیت حسابهای تفضیلی كاركنان شركت فرش آزادگان:

ضعفهای مربوط به ثبت اطلاعات پایه در شركت فرش :

پرداختهای مشمول كسر حق بیمه:

نتیجه گیری

 

متن آغازین:

مقدمه

سیستم حقوق دستمزد یكی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم كلی موسسات است كه  نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین كاركنان ،كارفرما و ادارات دولتی ایفا می كند ودر برابر انجام خدمت و یا بواسطه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت عناوین مختلف حقوق ،مزایا ،كمك و امثال آنها به اشخاص و كاركنان شاغل پرداخت می گردد . كه با توجه به اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در این پروژه به توضیح درباره آن می پردازیم .

   اهمیت سیستم حقوق و دستمزد :

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی كار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده و یكی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است .

...

متن پایانی :

نتیجه گیری
آموختیم كه هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی كار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده و یكی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است . وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و دستمزد در عین سادگی بسیار با اهمیت است .  محاسبه و پرداخت درست و مدارك مناسب سیستم حقوق و دستمزد از عوامل اساسی در برقراری رابطه مطلوب بین كاركنان ، مدیریت و مقامات قانونی است .
سیستم حقوق و دستمزد مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته در داخل یك موسسه است كه داده های مربوط به سهم نیروی كار در تولید و یا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می كند . داده های مربوط به سهم نیروی كار شامل نام كاركنان ، شماره تامین اجتماعی ، ساعت كاركرد ، نرخ دستمزد ساعتی ، اضافه كاری ، كسور و … می باشد .
كنترل داخلی مناسب برای سیستم حقوق و دستمزد شامل تقسیم دقیق وظایف بین دوایر مختلف كه مسئولیتها و وظایفی در سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت دوایری هستند كه وظایف سیستم حقوق و دستمزد را به عهده دارند . كنترل داخلی مناسب تفكیك دقیق وظایف این دوایر و عدم تداخل این وظایف با یكدیگر است .

تعداد صفحه 70

منبع ندارد