پروژه توانمند سازی کارکنان

پروژه توانمند سازی کارکنان پروژه توانمند سازی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 168 KB

تعداد صفحات : 18

بازدیدها : 504

برچسبها : توانمند سازی کارکنان توانمندسازی

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

پروژه دانلودی رشته مدیریت - پاورپوینت توانمند سازی کارکنان

پروژه دانلودی پاورپوینت توانمند سازی کارکنان

چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمانها راه حل را توانمنسازی کارکنان تشخیص داده اند.

مفهوم توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی بدین معنی است که برای افراد آزادی و اطلاعات لازم را فراهم آوریم تا آنان آنچه را که خود می خواهند به گونه ای موفقیت آمیز انجام دهند؛ به جای اینکه آنان را وادار کنیم که آنچه را ما میخواهیم انجام دهند.

توانمند سازی به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن مدیران به دیگران کمک می کنند تا قدرت لازم را برای تصمیم گیری در امور مربوط به خودشان و کارشان به دست آورند.

بیشتر محققین بر سر این موضوع که عنصر اصلی توانمند سازی، دادن آزادی عمل به کارکنان در فعالیتهایی که مرتبط با شغلشان است، توافق دارند.

منابع اطلاعاتی عزت نفس کارکنان

برای آنکه اقدامات مدیریتی و سازمانی، موثر واقع شوند باید بطور مستقیم برای کارکنان اطلاعاتی مبنی بر لیاقت شان در انجام وظایف محوله، فراهم آید.

بندورا به چهار منبع اطلاعات اشاره نموده که عبارت اند از:

1. تجربیات موفق شخص در شغلش: این امر بر تجارب فرد در زمینه موفقیت افزوده و به توانمند شدن آنها کمک می کند.

2.الگوسازی موفقیت های دیگران: از این طریق می توان در افراد توانمندی ایجاد کرد.

3. تشویق های کلامی: افرادی که به داشتن شایستگی های لازم برای انجام موفقیت آمیز وظیفه موردنظر تشویق می شوند، نسبت به افرادی که در آنها شک و تردید ایجاد شده، تلاش بیشتری از خود نشان می دهند.

4. تحریکات احساسی: این منبع می تواند بر انتظارات افراد از شایستگی شان تاثیر بگذارند. تحریک های احساسی از قبیل ترس و استرس می توانند منجر به کاهش عزت نفس افراد گردند.

فهرست مطالب پروژه دانلودی

مفهوم توانمندسازی کارکنان

ابعاد توانمند سازی

احساس شایستگی

احساس داشتن حق انتخاب

احساس موثر بودن

احساس معنی دار بودن

احساس داشتن اعتماد به دیگران

فرایند توانمندسازی

شرایطی که منجر به ایجاد حالت روانی بی قدرتی در کارکنان شده اند.

استراتژی ها و تاکتیک های مدیریتی

منابع اطلاعاتی عزت نفس کارکنان

نتایج حاصل از توانمندسازی زیردستان

پی آمدهای رفتاری توانمندسازی

استراتژی هایی که منجر به توانمندسازی کارکنان می گردند

دامهای توانمندسازی

دامهای درونی توانمندسازی

دامهای بیرونی توانمندسازی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید